شود آیا که سلمان تو باشم؟!

  • قالب محتوا: داستانک
  • اهل بیت: رسول الله (ص)
  • مناسبت: دیگر مناسبت ها

به مناسبت سالروز وفات افتخار ایران زمین، جناب سلمان فارسی علیه الرحمة (هشتم صفر)؛

از خوشحالی اشکش بند نمی‌آمد.
مژده‌هایی از پیامبر صلی الله علیه وآله می‌شنید که تا آن روز نشنیده بود:

“هر پیامبری دوازده جانشین دارد؛
دوازدهمین جانشین من، مهدی علیه السلام است.
تو او را خواهی دید!
هم تو،
هم کسانی که مثل تو باشند،
هم کسانی که با معرفت کامل او را ولیّ خود بدانند.”

سلمان پرسید:
یعنی من تا آن روز زنده‌ام؟؟
پیامبر صلی الله علیه وآله آیه‌های رجعت را خواند.
گریه‌های سلمان بیشتر شد.

پرسید:
آن روز شما هم خواهید بود؟!

فرمود:
” آری.
هم من، هم علی، هم فاطمه، هم یازده فرزندشان.
هر کس از ما باشد،
هر کس همراه ما باشد،
هر کس در راه ما رنج دیده باشد،
همه آن‌ها هم خواهند بود!…”

برگرفته از دلائل الامامة ص ۴۴۷
مشابه در المقتضب الاثر ص۶

کپی متن
نوشته بعدی
|
نوشته قبلی