سوالی که امام جواد را به گریه انداخت…

  • قالب محتوا: داستانک
  • اهل بیت: امام جواد (ع)
  • مناسبت: شهادت

▪️سوالش را که پرسید امام جواد علیه السلام گریه‌اش گرفت.
آن هم چه گریه‌ای!
تعجب کرد.
با خودش گفت: مگر چه پرسیدم؟

پرسیده بود:
بعد از نوه‌ی شما (امام عسکری علیه السلام)، چه کسی قرار است امام شود؟

✦✦✦ـ

امام که آرام شد، فرمود:
بعد از او امامت می‌رسد به پسرش، قائم منتظَر.

پرسید:
قائم؟!
چرا به او قائم می‌گویند؟

فرمود:
چون وقتی قیام می‌کند که یادش در بین مردم مرده است!…

✦✦✦ـ

دوباره پرسید:
چرا به او منتظر می‌گویند؟

فرمود:
چون او غایب خواهد شد؛
غیبتش هم طولانی خواهد بود.
فقط اهل اخلاص هستند که منتظرش خواهند ماند.
اما آن‌ها که اهل تردیدند وجودش را منکر می‌شوند.
آن‌ها هم که اهل انکار هستند یادش را مسخره می‌کنند…

📚 برگرفته از کمال الدین، ج ۲، ص ۳۷۸.

کپی متن
نوشته بعدی
|
نوشته قبلی