منم آن قرآنی که مهجور شده! …

  • قالب محتوا: داستانک
  • اهل بیت: امام باقر (ع)
  • مناسبت: رمضان

▫️شکایتش را آورده بود پیش امام.
گفت:
دلم چاک چاک است از این همه اختلاف میان شیعیان!
از شکافنده دانشها، امام باقر علیه السلام شنید:
جابر! بارها برایت گفته ام ریشه این اختلاف را؛
منکر صاحب دوران، مثل منکر رسول خداست!
این حدیث را بشنو و تا می توانی به گوش همه برسان:
«هفت روز پس از رفتن رسول خدا،
پس از جمع کردن قرآن،
خطبه خواند برای مردم، جدّم امیرالمومنین علیه السلام:

«… ای مردم،
منم آن قرآنی که مهجور شده! …
این امت، بعد پیامبرش، به چشم بهم زدنی به عقب بازگشت…
ولی به زودی آیندگان خواهند دید
سرانجام چیزی را که آنها پایه گذاشتند!…
چه سزایی دارند آنها که با حجتش مخالفت کردند
و سراب را به جای آب برگزیدند؟!…
پس یقین کنند به وعده عذاب خدا،
آن روزی که ندایی از آسمان بیاید و روز خروج (قیام کننده ما) فرا رسد…»

📚کافی ج8 ص18، خطبه وسیله امیرالمومنین علیه السلام.

👈🏻 امروز، آن قرآنی که مهجور شده و فردای قیامت به درگاه خدا شکایت می برد امام زمان سلام الله علیه است!

کپی متن
نوشته بعدی
|
نوشته قبلی