عاشورا روز دعا برای ظهور (2)
عاشورا روز دعا برای ظهور (1)
صدقه ماه صفر (1)
تسلیت روز عاشورا
صدقه ماه صفر (3)
صدقه ماه صفر (2)
غریب از نسل حسین
جمعه‌های ماه رمضان را قدر بدانیم
فرازی از دعای امام صادق علیه‌السلام در روز ۲۱ رمضان
فرازی از دعاهای روز هجدهم ماه رمضان