دنیای بی امام

  • قالب محتوا: ویدئو
  • اهل بیت: امام صادق (ع)
  • مناسبت: دیگر مناسبت ها
نوشته بعدی
|
نوشته قبلی
تنها رهِ رهایی راهی جز این نیست!
قدرشناس باشیم آنها که قدرشناسند اینطور آرزو میکنند...
شاخه گل سلام میخواهی شب قدر امام زمان به یادت باشه؟
تنها راه قبل از اینکه کار به آخر برسه، دست بجنبونیم!!
مقتدای مسیح موعود ادیان