دعای تحویل سال

  • قالب محتوا: ویدئو
  • اهل بیت: دیگر بزرگواران
  • مناسبت: دیگر مناسبت ها
نوشته بعدی
|
نوشته قبلی
تقرّب فرشته ها… به عشق علی
شجاعت دنیا… به عشق علی
سوره عصر آیه ۱ – ۳ موعود قرآن
چرا غصّه؟! تو را دارم، چه غَم دارم...
دردِ بی دردی دردِ ما این است..‌.