پای ضریحت، زخم فراق را بهانه می‌کنم…

  • قالب محتوا: عکس نوشته
  • اهل بیت: امام رضا (ع)
  • مناسبت: شهادت
نوشته بعدی
|
نوشته قبلی