کمک خدا به بندگانش

  • قالب محتوا: حدیثگرافی
  • اهل بیت: امام صادق (ع)
  • مناسبت: دیگر مناسبت ها

امام صادق علیه السلام:
إنّما قَدَّرَ اللَّهُ عَونَ العِبادِ على‏ قَدرِ نِيّاتِهِم، فمَن صَحَّت نِيَّتُهُ تَمَّ عَونُ اللَّهِ لَهُ، ومَن قَصُرَت نِيَّتُهُ قَصُرَ عَنهُ العَونُ بقَدرِ الّذي قَصُرَ.

خداوند يارى (خود را برای) بندگان فقط به اندازه (درستی) نيّت ‏هاى آنان مقدر کرده است.
پس هركس نيّتش درست باشد، يارى‏ خدا به او كامل‏ میرسد و هركس نيّتش كاستى داشته باشد، يارى خدا نيز به همان اندازه، از وى كاسته شود.

امالی مفید، ص۶۶.

بیاییم اگر قصد کار خیری را داریم، نیّت مان را تعجیل فرج قرار دهیم تا بهترین یاری خدا پشتوانه ما شود.

نوشته بعدی
|
نوشته قبلی