دورترین مردم از موفقیت…

  • قالب محتوا: حدیثگرافی
  • اهل بیت: امیرالمومنین (ع)
  • مناسبت: دیگر مناسبت ها

امیرالمومنین علیه السلام:
أبعَدُ النّاسِ مِن النّجاحِ المُستَهتَرُ باللَّهوِ والمِزاح‏!

دورترين مردم از موفقيت،
كسى است كه شيفته (و مجنون) سرگرمى و شوخى است.

غرر الحكم، حدیث 3333.

سرگرمی و شوخی جزءِ ضروری زندگی انسان است؛
اما یک منتظر واقعی، همیشه مراقب است که مبادا با افراط در این امور، سرمایه عمرش تباه شود!

نوشته بعدی
|
نوشته قبلی