بد تر از گناه…

  • قالب محتوا: حدیثگرافی
  • اهل بیت: رسول الله (ص)
  • مناسبت: دیگر مناسبت ها

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله:

أَرْبَعَةٌ فِي الذَّنْبِ شَرٌّ مِنَ الذَّنْبِ الِاسْتِحْقَارُ وَ الِافْتِخَارُ وَ الِاسْتِبْشَارُ وَ الْإِصْرَارُ.

چهار چیز در مورد گناه، حتی از خود گناه هم بدتر است:
کوچک شمردن گناه،
افتخار کردن به گناه،
خوشحال شدن از گناه
و اصرار کردن بر گناه.

مستدرك الوسائل ج‏11، ص 349.

نوشته بعدی
|
نوشته قبلی