سوره لقمان آیه ۲۰

موعود قرآن

  • قالب محتوا: ویدئو
  • اهل بیت: امام زمان (عج)
  • مناسبت: رمضان
نوشته بعدی
|
نوشته قبلی
تنها طبیب دنیا دیگر علاجی ندارد مگر...
تنها رهِ رهایی راهی جز این نیست!
شاخه گل سلام میخواهی شب قدر امام زمان به یادت باشه؟
تنها راه قبل از اینکه کار به آخر برسه، دست بجنبونیم!!
قدرشناس باشیم آنها که قدرشناسند اینطور آرزو میکنند...
سوره ملک آیه ۳۰ موعود قرآن